&

XMESS

La Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) és una associació formada per municipis catalans que volen fomentar l’ESS als seus territoris. La finalitat de la XMESS és promoure, reforçar i consolidar aquest àmbit, fixant objectius i estratègies comunes, com també fomentar la cooperació i l’acció conjunta entre els seus membres, i fer-ho des del diàleg permanent amb els seus actors.

Línies estratègiques:

1. Ajudar a enfortir l’ESS a cada municipi compartint recursos i treballant de manera conjunta entre els seus membres.

  • Es fan jornades sobre temes d’interès com la contractació pública responsable, reculls d’actuacions de foment d’aquest model, propostes de perfils competencials de les tècniques especialistes, o presentacions d’eines de diagnosi i mapatge de l’ESS, entre d’altres.

2. Incidir i relacionar-se tant amb agents i xarxes de l’ESS a escala nacional i internacional, com amb administracions supramunicipals:

  • Agents i xarxes ESS: Xerrades a la FESC (Fira de l’Economia Solidària a Catalunya), assistència al GSEF 2018 (Fòrum Global de l’Economia Social), participació al programa C.I.T.I.E.S amb Amèrica Llatina
  • Administracions supramunicipals: col·laboracions amb altres administracions per a fomentar el model econòmic: Diputació de Barcelona, i l’Aracoop del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

3. Compartir coneixement i experiències municipals

La Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) es va crear el 17 de maig de 2017, després d’un procés de constitució que s’inicià el 2015. Un cop constituïda l’associació, s’elaborà el pla de treball que defineix les tres línies estratègiques abans explicades, per al període de 2 anys. Des de llavors es fan jornades de treball de la Comissió executiva i els diversos grups de treball (Relacions, Comunicació, Compra Pública Responsable, Guia i Relació amb la Generalitat) amb el suport de la secretaria tècnica.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web o seguir la Xarxa a Twitter: @XmessCat.

ImprimeixCorreu

Ateneu Cooperatiu

Pla estratègic

Diagnosi ESS

Valua

Consum responsable

Associació XMESS