&

Pla de Treball als Barris

Pla de treball als Barris

 

Aquest programa va néixer l'any 2004 com a complement d’un conjunt d’actuacions urbanístiques que milloraven barris i àrees urbanes que requerien una atenció especial, ja sigui per la seva situació urbanística o per  la seva situació social.

Es tracta d’un conjunt de projectes integrats de regeneració urbana que té en compte tots els seus components: urbanístics, d’habitatge, ocupacionals, formatius, socials, culturals, ambientals convivencials, i de millora de les condicions de vida en general de les persones que habiten al barri i el territori objecte d’actuació.

A cada convocatòria es poden realitzar programes per intervenir sobre la ciutadania d’aquests barris,segons les seves necessitats, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones amb baixa qualificació professional i afavorir la contractació de les persones que visquin als barris i poblacions que tinguin una major taxa d’atur. 

Projectes que s'inclouen

  • Cases d’Oficis

Programa d'ocupació i formació per a joves aturats menors de 25 anys. La finalitat és qualificar professionalment aquests joves i potenciar actituds i habilitats laborals , així com facilitar la formació bàsica per a obtenir el graduat en secundaria obligatòria.

Especialitats : Atenció a la infància / Treballem en verd: horticultura ecològica d’espais verds urbans /Producció multimèdia / Sabadell en xarxa : promoció de serveis.

  • Plans d’experienciació ocupacional i/o professional

Són programes destinats a promoure la contractació laboral de persones aturades per a la realització d'obres i serveis d'interès general i social. La durada habitual és de sis mesos.

  • Accions integrades

Les accions de formació integrada, que tenen com a objectiu la millora de les competències de base i les competències transversals, a més de les competències professionals, es realitzaran en àmbits i especialitats per afavorir la participació de les persones allunyades dels recursos formatius i el disseny dels seus continguts. La durada habitual varia entre 300 i 400 hores.

  • Plans de continuïtat

Són plans d’experienciació que donen continuïtat amb un contracte laboral als joves formats a les accions integrades, per a que  puguin adquirir o millorar determinades competències de cara a la seva inserció laboral, mitjançant la realització d’obres o serveis d’interès general i social programats en el marc del projecte de revitalització del barri.

ImprimeixCorreu