&

Treball i Formació

Treball i Formació

 
El programa de Treball i Formació està adreçat a les persones en situació d’atur de llarga durada per afavorir-ne la inserció laboral i millorar la seva ocupabilitat.
 
El projecte s'anomena Treball i Formació perquè dins del contracte laboral porta aparellada una acció formativa amb el propòsit de fomentar en les persones destinatàries la formació permanent al llarg de la vida. És una formació professionalitzadora preferentment de certificat de professionalitat i dins de la jornada laboral.
 
Aquestes accions d’experienciació laboral de contractacions temporals tenen una durada habitual de 6 mesos però segons les convocatòries poden ser d’1 any. 

ImprimeixCorreu