&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

93 745 32 23           formaciovapor@ajsabadell.cat      c. dels Calders, 32 - 08203 Sabadell

Història de Cal Molins

Història de Cal Molins

Els orígens

L’empresa, fundada l’any 1904 pels germans Molins, es dedicà a la indústria tèxtil llanera productora de novetats de fantasia per a senyora, tapisseria per a automòbils i mobles de luxe. El seu gerent, Ramon Molins i Voltà, format en el si d’una família tèxtil, fou prohom del Gremi de Fabricants de Sabadell, membre fundador de la Mútua Sabadellenca d’Accidents (1916) i de l’Associació de Fabricants de Teixits de Llana (1919) i president de la Cambra de Comerç de Sabadell (1928-1930).

Història de cal molins - logo molins hermanos

Cap al 1919, l’empresa ocupava un vapor situat al carrer de Borrell i tenia gairebé un centenar d’obrers. El 1931 s’hi van incorporar tres dels seus fills i l’empresa va experimentar una expansió considerable. Entre els anys 1941-1942 es van iniciar les obres de la nova fàbrica, situada a l’avinguda de Barberà, entre els carrers dels Calders i de Martí l’Humà. 

El projecte de la nova fàbrica de Molins Germans, obra de l’arquitecte Salvador Casulleras Forteza, va ser executat en diferents etapes. El projecte abandona l’arquitectura típica dels vapors de Sabadell, edificacions lineals amb obertures a les façanes laterals, i es centra en l’esquematització racional del procés. La implantació de la nova tècnica constructiva de l’època va permetre evolucionar cap a unes fàbriques extenses, amb plantes més lliures i amb pocs pilars, que allotjaven el procés industrial en un espai continu on la llum natural es captava gràcies a les innovadores cobertes, que permetien il·luminar zenitalment.

Història de Cal Molins

La primera fase de la fàbrica consistia en la construcció d’una nau de grans llums amb un fort eix centrat en les oficines, que controlaven tot el procés. Aquesta fase va restar inactiva durant un temps, ja que la segona fase d’obres es va iniciar abans de finalitzar-les. La segona fase de construcció és, en si mateixa, una modificació del primer projecte i una ampliació de l’edifici que s’estava construint.

empresa germans molins al any 1931

Després d’una llarga i extensa trajectòria professional –com ara la seva presència a l’Exposició Universal del 1929 o el famós Negro Balenciaga– va tancar les portes l’any 1976.

Des del tancament de Molins Germans, l’edifici es va subdividir per allotjar diferents activitats de diversos propietaris. Part dels edificis del pati s’han destinat a oficines d’ús privat. Part de la nau estava destinada a ús comercial i en el seu moment es van portar a terme modificacions a les obertures de les façanes de l’avinguda de Barberà i del carrer de Martí l’Humà. La resta de la nau i part de l’edifici de dues plantes és de propietat municipal.

Rehabilitació de l’edifici

Entre els anys 2007 i 2009 s’enceta una 1ª fase d’un nou projecte que incloïa la urbanització dels accessos i la rehabilitació de la primera meitat de la nau principal, de la nau de doble alçada amb una superfície construïda total de 1.627,07 m2.

En aquest espai s’ubica ara una zona d’administració, direcció i tutories, una sala de reunions, deu aules, un taller amb dues aules de formació incorporada i una sala polivalent. Les obres de la primera fase han anat a càrrec del Vapor Llonch i el projecte s’ha executat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell, que es concreta en l’elaboració i aprovació del projecte executiu d’obres corresponent i en la prestació de l’assessorament tècnic necessari en l’execució d’aquest centre.

Història de cal molins centre de formació des del 2011

Entre els anys 2009 i 2010 l’aportació extraordinària de l’Estat  a través del FEIL (Fons Estatal d'Inversió Local) va permetre avançar l’inici d’aquesta segona part del projecte, que incloïa el condicionament de la segona meitat de la nau principal i la urbanització del pati. En concret, es va treballar en la construcció de cinc tallers per a usos diferents, tres dels quals de gran format, i dos amb aules de formació incorporada. A més, es compta en aquesta part amb una aula, vestuaris i bany. També hi ha un espai destinat als treballadors del centre per poder fer tutories, entre d’altres coses.

El valor d’aquesta obra de rehabilitació també es troba en les persones que han intervingut en la primera fase de millora. Darrere del que avui es pot veure hi ha el treball de persones de la ciutat que estaven en situació d’atur abans d’iniciar el seu treball a la Fàbrica Molins.

Per convertir l’antiga nau en un nou centre de formació hi han estat treballant un total de 124 persones dels programes de formació i treball del Vapor Llonch en les especialitats de construcció, pintura i instal·lació. Aquests programes estan adreçats als col·lectius que tenen més dificultats a l’hora d’accedir al mercat laboral. La finalitat és contractar persones en atur per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social per al conjunt de la ciutat.

El Centre de Formació Cal Molins: un punt de referència a Catalunya

L’antiga nau de la Fàbrica Molins Germans és ara un nou centre de formació que complementa les activitats que ja es desenvolupen a les actuals instal·lacions del Vapor Llonch.

Les característiques de l’espai, tant pel que fa a la superfície com a la ubicació física propera al Vapor Llonch, converteixen aquesta antiga nau industrial tèxtil en l’escenari idoni per ser la seva seu annexa.

El Centre de Formació Cal Molins també és un punt de referència a Catalunya quant a formació no reglada. La grandària d’aquesta instal·lació la converteix en un dels equipaments més grans destinats a la formació per l’ocupació en el territori català: amb més de 3.000 m2 de superfície preveu beneficiar més de 1.800 persones l’any que necessitin formació.

L’oferta formativa que té està adreçada tant a persones en atur o en actiu com a empreses que necessitin formació per a les seves treballadores i els seus treballadors. Bona part de les activitats es desenvoluparan conjuntament amb els gremis amb presència a la ciutat, amb els quals el Vapor Llonch té signats convenis de col·laboració, per donar suport al teixit empresarial de la ciutat que requereixi mà d’obra qualificada.

Imprimeix Correu