&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

L'economia que posa la vida al centre

XMESS

Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS)

Els municipis, enxarxats pel foment de l’ESS

La Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) és una associació formada per municipis catalans que volen fomentar l’ESS als seus territoris. La finalitat de la XMESS és promoure, reforçar i consolidar aquest àmbit, fixant objectius i estratègies comunes, com també fomentar la cooperació i l’acció conjunta entre els seus membres, i fer-ho des del diàleg permanent amb els seus actors.

El 10 d’abril del 2019 Sabadell va acollir la presentació de la Guia L’ABC de l’economia social i solidària als municipis, un recull que permet conèixer exhaustivament trenta iniciatives concretes que expliquen “amb fets” polítiques públiques locals d’impuls de l’ESS. Recentment també ha publicat un Recull d’aprenentatges de la Jornada Tècnica de Contractació i Compra Pública Responsable. Els dos són descarregables en línia al web de l’XMESS.

presentació de la Guia L’ABC de l’economia social i solidària als municipis

LÍNIES ESTRATÈGIQUES


1. Ajudar a enfortir l’ESS a cada municipi compartint recursos i treballant de manera conjunta entre els seus membres.

2.  Incidir i relacionar-se tant amb agents i xarxes de l’ESS a escala nacional i internacional, com amb administracions supramunicipals

Pel que fa al primer punt, es fan jornades sobre temes d’interès com la contractació pública responsable, reculls d’actuacions de foment d’aquest model, propostes de perfils competencials de les tècniques especialistes, o presentacions d’eines de diagnosi i mapatge de l’ESS, entre d’altres.

A nivell d’incidència, es fa sobretot a dos nivells:

  • Agents i xarxes ESS: per exemple amb la participació a la FESC (Fira de l’Economia Solidària a Catalunya), o l’assistència al GSEF 2018 (Fòrum Global de l’Economia Social).
  • Administracions supramunicipals: col·laboracions amb altres administracions per a fomentar el model econòmic: Diputació de Barcelona, i l’Aracoop del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

L’Ajuntament de Sabadell és soci fundador i membre de la primera Junta Executiva de l'associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària -XMESS des de la seva constitució el 17 de maig del 2017.

La implicació dins la XMESS es pot dividir en dos períodes:

  • Municipi impulsor durant el Període 2015-2017: elaboració dels estatuts i del Pla de Treball.
  • Membre de la 1a Junta Executiva 1ª Comissió Executiva: suport al desplegament del pla de treball per al període 2017-2019, mitjançant la incorporació d’una tècnica a la Comissió Tècnica de l’Executiva i als Grups de Treball creats.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web o seguir la Xarxa a Twitter: @XmessCat.

Imprimeix Correu

Pla estratègic

Diagnosi ESS

Valua

Consum responsable

Associació XMESS