&

Infodades

Infodades publicació de l'OEL

 

Publicació trimestral amb dades actualitzades sobre l'activitat econòmica a la ciutat, principalment estructura empresarial i mercat de treball.

Les dades de l'Infodades provenen tant de fonts d'informació municipals, com també d'altres agents i institucions que duen a terme activitats al nostre territori.


DARRER INFODADES: 2n TRIMESTRE 2020 

ImprimeixCorreu

Infodades disponibles

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Infomensual

Les dades d'atur registrat i contractació actualitzades cada mes.

Mercat de lloguer

Publicació trimestral amb dades actualitzades sobre l’oferta del mercat de lloguer a la ciutat

Informe de Conjuntura

Publicació semestral amb dades, indicadors sobre la situació socioeconòmica de Sabadell.

Anuari estadístic

Anuari estadístic OEL servei promoció econòmica de Sabadell

Recull que integra d'una forma ordenada i exhaustiva informació estadística de la ciutat.