Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

Informe Estructura Empresarial de Sabadell

Presentem la segona edició de l’informe Estructura empresarial de Sabadell. Aquesta publicació neix amb l’objectiu de proporcionar una visió global de l’estructura del teixit productiu de la ciutat i dels diferents polígons d’activitat econòmica a partir dels comptes anuals que les empreses presenten al Registre Mercantil. Per tant, amb aquest informe la ciutat ja disposa d’una nova eina amb informació detallada i classificada i a l’abast de tothom per ajudar a prendre el pols de la realitat del nostre teixit productiu d’una manera fidedigna.

El present informe inclou dades de l’any 2020, comparades amb xifres de 2019 i 2018 i s’estructura en cinc apartats: Consideracions metodològiques, Anàlisi de les dades tant des de l’òptica territorial com sectorial, Classificació dels sectors econòmics segons xifra de negocis i de la seva variació i classificació de la distribució per polígons d’activitat econòmica, Anàlisi dels polígons d’activitat econòmica i Informació detallada de cadascun dels trenta-vuit sectors en els quals s’ha dividit l’economia de la ciutat. A més, l’informe inclou el rànquing d’empreses segons volum de facturació.
 

Imprimeix Correu

Infodades

Publicació trimestral amb dades actualitzades sobre l'activitat econòmica a la ciutat.

Informe de Conjuntura

Publicació semestral amb dades, indicadors sobre la situació socioeconòmica de Sabadell.

Anuari estadístic

Anuari estadístic OEL servei promoció econòmica de Sabadell

Recull que integra d'una forma ordenada i exhaustiva informació estadística de la ciutat.

Informe de població

Informe que analitza el comportament de la població a partir de variables com naixements, defuncions, altes i baixes, llars o canvis de domicili.

Infografies

Última hora de l'atur, Indicadors, impacte Econòmic COVID-19 i Altres temàtiques

Infomensual

Les dades d'atur registrat i contractació actualitzades cada mes.