&

Informe de conjuntura

Informe de Conjuntura

 

Aquesta publicació, de caràcter semestral, fa una anàlisi de les principals dades socioeconòmiques de la ciutat.

La seva informació es basa principalment en dades estadístiques sobre l'evolució recent de diferents paràmetres socioeconòmics. L’informe ofereix comparatives d’indicadors socioeconòmics de Sabadell respecte a altres municipis.

Les dades de l’Informe de Conjuntura provenen tant de fonts d'informació municipals, com també d'altres agents i institucions que duen a terme activitats al nostre territori.


 

INFORME DE CONJUNTURA 1R SEMESTRE 2020

L'Informe de Conjuntura és una publicació que consta de diferents capítols. A continuació pots consultar l'Informe complet AQUÍ o per capítols.

0. CONTEXT

1. INDICADORS

2. POBLACIÓ

3. MERCAT DE TREBALL

4. ESTRUCTURA EMPRESARIAL

5. CONSUM

6. HABITATGE


INFORME DE CONJUNTURA 2N SEMESTRE 2019

L'Informe de Conjuntura és una publicació que consta de diferents capítols. A continuació pots consultar l'Informe complet AQUÍ o per capítols.

0. CONTEXT

1. INDICADORS

2. ESTRUCTURA EMPRESARIAL

3. MERCAT DE TREBALL

4. FORMACIÓ PROFESSIONAL I UNIVERSITÀRIA

5. CONSUM

6. HABITATGE


 

ImprimeixCorreu

Infodades

Infodades, publicació OEL servei promoció eocnòmica de Sabadell

Publicació trimestral amb dades actualitzades sobre l'activitat econòmica a la ciutat.

Infomensual

Les dades d'atur registrat i contractació actualitzades cada mes.

Mercat de lloguer

Publicació trimestral amb dades actualitzades sobre l’oferta del mercat de lloguer a la ciutat

Anuari estadístic

Anuari estadístic OEL servei promoció econòmica de Sabadell

Recull que integra d'una forma ordenada i exhaustiva informació estadística de la ciutat.