&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

L'economia que posa la vida al centre

Per saber-ne més

SOBRE ALGUNS DELS PRINCIPALS AGENTS QUE TREBALLEN AL TERRITORI

A Sabadell:

Al Vallès Occidental:

A Catalunya:

A l’Estat:

Al món:

SOBRE COM INFORMAR-SE DE L'ESS I DEL COOPERATIVISME

Segueix l’activitat dels principals agents de l’ESS

SOBRE EINES PER ACCEDIR AL MERCAT SOCIAL
SOBRE LLEIS
  • Coneix la Llei en que s’emmarca l’Economia Social a Catalunya:

La Llei 5/2011 de l’Economia Social

Segons la Llei 5/2011 de l’Economia Social, en formen part: les cooperatives, les mutualitats, les fundacions i les associacions que porten a terme activitat econòmica, les societats laborals, les empreses d’inserció, els centres especials de treball, les confraries de pescadors, les societats agràries de transformació i les entitats singulars creades per normes específiques que es regeixen pels principis anunciats a l’article 4 de la mateixa Llei, és a dir, les entitats de l’economia social actuen sobre la base dels següents principis orientadors:

  1. Primacia de les persones i de la finalitat social sobre el capital, que es concreta en gestió autònoma i transparent, democràtica i participativa.
  2. Aplicació dels resultats obtinguts de l’activitat econòmica, principalment en funció del treball aportat i servei o activitat realitzada per les sòcies i socis o pels seus membres i, si escau, a la finalitat social objecte de l’entitat.
  3. Promoció de la solidaritat interna i amb la societat.
  4. Independència respecte als poders públics.

I per saber-ne encara més...

L’Ajuntament ha col·laborat amb la Universitat Autònoma de Barcelona i el Teler Cooperatiu per organitzar un Postgrau en Economia Social i Solidària. Es realitzen la major part de les classes al Campus UAB de Sabadell. El 2019 s’està celebrant la 2a edició. Més informació a la pàgina web de la UAB:

-Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social

MÉS INFORMACIÓ SOBRE L'ESS I L'ADMINISTRACIÓ
Guies de la Diputació de Barcelona (en PDF descarregable):
Guies, recursos i pràctiques:

Per aprendre’n més, són de molt interès les Publicacions de la XES. Però l’ESS vol incidir en la transformació de l’economia per incloure-hi una perspectiva feminista, donar i rebre suports de les finances ètiques, ser preceptora del consum responsable i de proximitat i la comercialització justa...

Així doncs i a tall d’exemple, compartim una guia i algun exemple pràctic d’alguns d’aquests eixos temàtics.

Sobre economia feminista:
Sobre habitatge cooperatiu:
Sobre finances ètiques:
Sobre consum conscient i responsable:

Imprimeix Correu

Pla estratègic

Diagnosi ESS

Valua

Consum responsable

Associació XMESS